صربستان

شرایط اقامت و کار در صربستان

مجوز و شرایط کار در صربستان برای خارجیانی که مشغول به کار در این کشور هستند مورد نیاز است و با اعتبار 3 تا 12 ماه صادر می شوند. یک درخواست برای مجوز کار به صورت شخصی یا پست الکترونیکی به دفتر کار بازار در بلگراد ارائه می شود. متوسط ​​زمان دریافت مجوز کار دو روز است. اجازه کار را می توان بدون موانع تمدید کرد و این روش همانند درخواست اول است. مراحل دریافت مجوز کار عبارتند از:

 • دریافت  اجازه اقامت صادر شده توسط امور وزارت کشور
 • درخواست توسط شرکت
 • درخواست شخصی
 • مجوز کار صادر شده توسط اداره بازار کار

کار در صربستان

فرد خارجی می تواند بدون اجازه کار (البته با داشتن اجازه اقامت موقت)، بر اساس انجام کار تخصصی، با موافقت نامه های موجود در مورد همکاری های تجاری، همکاری تولید درازمدت، انتقال تکنولوژی و / یا سرمایه گذاری خارجی، قرارداد کار را بدون مجوز کار امضا کند.

در  صربستان، “اجازه کار” در واقع به این معنی است که یک شهروند خارجی می تواند استخدام شود. شهروندان خارجی با اقامت دائم در RS، از لحاظ شرایط استخدامی برابر با شهروندان RS هستند. مدارک مورد نیاز برای دریافت اجازه کار برای یک خارجی با مجوز اقامت دائم عبارتند از:

 • درخواست (که او می تواند در خدمات ملی استخدام دریافت کند)
 • یک کپی گواهی از مجوز اقامت دائم در جمهوری صربستان یا کپی کارت شناسایی

 

اقامت در صربستان

اگر اقامت یک فرد خارجی در صربستان بیش از 90 روز نباشد، در طی 6 ماه در تاریخ اولین ورود به صربستان، می تواند بدون مجوز مشغول به کار شود. همچنین می تواند در صربستان به منظور ایجاد ارتباطات تجاری در جلسات تجاری شرکت کند. فرد خارجی می تواند فعالیت های تجاری دیگر مربوط به یک کارفرمای خارجی برای ایجاد یک کسب و کار در صربستان را انجام دهد. درخواست مجوز اقامت موقت باید پیوست های زیر را داشته باشد:

 • سند سفر معتبر (گذرنامه)
 • تاییدیه مسکونی (کارت سفید)
 • دو عکس(3 در 4 رنگی)
 • فرم های پر شده (سه نسخه)
 • پرداخت هزینه اداری
 • رسید پرداخت
آموزش و اخذ دیپلم