سوئیس

سوئیس یکی از کشورهای می باشد و از سطح رفاه اجتماعی بالایی برخوردار است . به همین دلیل سالانه متقاضیان زیادی برای مهاجرت به این کشور داوطلب می شوند . این کشور نیاز به نیروی ماهر و متخصص دارد. تقریباً نیمی از کل کار های اجرایی در سوئیس توسط نیرو های کار خارجی انجام می شود.

تعادل خوبی میان کار و زندگی در این کشور برقرار است و نرخ بیکاری در سوئیس پایین می باشد . که این عامل بسیاری مهمی برای افرادی که از طریق کار مهاجرت می کنند است . وقتی نرخ بیکاری کم است شانس بیشتری برای پیدا کردن کار وجود دارد.

برق عمومی
برق صنعتی
عمران
معماری
فناوری اطلاعات (IT)
برنامه نویسی
حسابداری
مربی مهد
معلم دبستان

آموزش و اخذ دیپلم