دوره های اخذ دیپلم

دوره های اخذ دیپلم

دیپلم فناوری اطلاعات

دروس اصلی

برنامه نویسی کامپیوتر: رایانه کار درجه، رایانه کار درجه 2، برنامه نویسی Visual Basic

تعمیر عمومی کامپیوتر: رایانه کار درجه 2، الکترونیک عمومی، تعمیرکار عمومی رایانه شخصی

تولید چند رسانه ای: رایانه کار درجه 1، رایانه کار درجه 2، طراح گرافیک رایانه ای، رایانه کار Flash MX، رایانه کار تدوین فیلم و صدا با SSP، رایانه کار Director MX

طراحی صفحات وب: رایانه کار درجه 1، رایانه کار درجه 2، طراح گرافیک رایانه ای، طراحی مقدماتی صفحات وب، رایانه کار Flash MX، رایانه کار Visual Interdev، رایانه کار Dreamweaver

دیپلم امور اداری

دروس اصلی:

کاربر رایانه، کاربر نرم افزار اداری، بایگان، سرپرست دبیرخانه، منشی دفتر، تندخوان

دیپلم امور مالی و بازرگانی

دروس اصلی:

حسابدار عمومی مقدماتی، حسابداری عمومی تکمیلی، کاربر رایانه، حسابدار صنعتی درجه 2، حسابداری حقوق و دستمزد، رایانه کار حسابداری مالی

دیپلم گردشگری

دروس اصلی:

راهنمای عمومی گردشگری، راهنمای موزه، راهنمای طبیعت گردی، راهنمای محلی

دیپلم خدمات آموزشی

دروس اصلی:

تندخوان، پداگوژی، مدیریت و برنامه ریزی امور خانواده

آموزش و اخذ دیپلم