برق صنعتی

آیا میدانید در کلیه اماکن صنعتی، تاسیسات برق صنعتی وجود دارد و تجهیزات برق صنعتی مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از انرژی الکتریکی مستلزم رعایت استانداردها و تمهیدات مختلفی است که تنها با شرکت در دوره آموزش برق صنعتی می توان به تسلط کافی بر روی آن ها دست یافت.

تاسیسات الکتریکی شامل موارد مختلف اعم از سیستم برق مسکونی، برق صنعتی، سیستم اعلام حریق، سیستمهای آسانسور، سیستمهای روشنایی، سیستمهای آنتن مرکزی و غیر میشود.طراحی، اجرا و نظارت این تاسیسات باید منطبق بر استانداردهای موجود در این زمینه باشد تا خطرات احتمالی به حداقل کاهش یافته و بهره وری از این تجهیزات افزایش یابد. مجتمع سینا پزوهش در زمینه آموزش برق صنعتی خدمات آموزشی و فنی را با بالاترین کیفیت ارائه میدهد. همچنین کار آموزان با دریافت مدرک فنی و حرفه ای معتبر میتوانند وارد بازار کار شده و یا از مزایای مختلف آن استفاده نمایند.

 

آموزش و اخذ دیپلم