الکترونیک

رشته  الکترونیک یکی از رشته‌های صنعتی مادر محسوب می‌شود. تمام علوم و فنون موجود به نحوی با این علم پیوند خورده‌اند، که از وسایل روزمره زندگی تا پیچیده‌ترین فن‌آوری‌های فضایی حضور این علم به وضوح قابل مشاهده است.

برای یافتن جایگاه مناسب این علم در کشورمان بایست، مبانی آموزش این رشته با استحکام و براساس برنامه‌ریزی علمی پایه‌گذاری شود.

رشته الکترونیک در هنرستانها از اساسی‌ترین و نقطه‌ شروع مناسب برای فراگیری این علم محسوب می‌شود.

علم الکترونیک  هم اکنون در کلیه امور مربوط به زندگی انسانها رخنه کرده است و در حال پیشرفت می باشد، در آینده تزدیک کل زندگی انسانها را تحت تاثیر خود قرار میدهد.

 

اهداف رشته الکترونیک:

  •  تعمیر وسایل الکترونیکی ساده خانگی
  •  طراحی و ساخت فیبر مدارهای الکترونیکی
  • مونتاژ قطعات الترونیکی روی برد مدار چاپی
  •  نصب و راه اندازی تجهیزات ساده الکترونیکی
  •  نصب و راهاندازی آنتن مرکزی برای ساختمانهای کوچک
  • سر پرستی بخش های کوچک مونتاژ
آموزش و اخذ دیپلم