استرالیا

دولت استرالیا هر ساله لیستی را بعنوان نیازمندی ها و کمبود نیروی ماهر کاری کشور خود معرفی می نماید و اتباع خارجی که مهارت و تخصص کاری آنها در لیست سالانه کشور استرالیا قرار دارد، با سهولت بیشتری می توانند به اخذ اقامت استرالیا از طریق کار نائل آیند. لذا آگاهی از لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا جهت مهاجرت کاری به این کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است.

رفاه و سطح زندگی مطلوب شهروندان استرالیایی و همچنین ارائه خدمات اجتماعی با کیفیت توسط دولت استرالیا از جمله دلایلی هستند که بسیاری را خواهان مهاجرت به استرالیا دستیابی به اقامت دائم و پاسپورت استرالیا از طرق مختلف از جمله کار نموده است.

در این لیست تعدادی رشته فنی جهت اخذ ویزا وجود دارد. مجتمع سینا پژوهش با برگزاری این دوره های فنی و اعطای مدرک دیپلم معتبر از سازمات فنی حرفه ای به افزایش امتیاز افراد مهاجر کمک میکند.

برق عمومی
برق صنعتی
برق ساختمان
الکترونیک
مکانیک
نرم افزار
عمران
معماری
برنامه نویسی
حسابداری
مدیریت
بازاریابی
تور لیدر

آموزش و اخذ دیپلم